V matematice s HEJNÉHO METODOU

08.11.2016 15:42

CO JE TO HEJNÉHO METODA?

Netradiční způsob výuky matematiky. Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR.Hejného metoda je založena na respektování principů , které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

 

V hodinách matematiky i my využíváme prvky metody pana prof. Hejného.

Pracujeme s názorností a také jsme se seznámili s krokováním. :)

 

 

 

ČERPÁNO Z : https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda