týden 5.9.-9.9.

05.09.2016 12:03
 
AKCE V TOMTO TÝDNU
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ  
STŘEDA  
ČTVRTEK  
PÁTEK dnes se na nás přišly podívat děti ze školky :) Ukázali jsme jim, jak se umíme pěkně hlásit a taky jsme jim řekli náš indiánský pokřik.  - FOTOGALERIE TŘÍDY
pl4.rajce.idnes.cz/

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne     

6. 9.     ČJ - Moje první psaní - strana 2 + báseň

7.9.      ČJ - Moje první psaní - strana 3 + číst s dítětem báseň (uvolněná ruka)

           - měkkou tužkou nebo pastelkou

           M - vystřihnout kartičky s čísly a puntíky (ve složce nebo v gumičce nebo pytlíčku)

8.9.     M - str. 4 cv. pokračuj v řadě (dokončit), cv. počítej

9.9.     ČJ - Moje první psaní - str. 4 (Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku)

         

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ 

konec výuky... v 10.45 hod.  - třídní schůzky 15.00 hod.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - červený puntík v pracovním sešitě = domácí úkol

                              - tip na kostky (slabikování, skládání slov) - v rubrice nápady, inspirace, tipy

                              - vyplnit notýsek a podepsat úvodní stranu v notýsku

 

 Žáci již mají klíček od šatní skřínky. Ráno si proto půjdou do skřínky odložit věci a nejdříve v 7.40 budou puštěni do třídy. Do té doby počkají v prostoru u šaten. Od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu - jsou zachovány vyučovací předměty. Bylo by dobré, kdyby na čtvrtek už měli všichni žáci tělocvik ve škole.

 

1.hodina - ČJ - společný kroužek - co jsme dělali o víkendu (tvoření vět, vyprávění)

             - hra na zopakování jmen

             - aktivity zaměřené na počáteční písmeno - hlásku ve slově : A - auto

             - práce s obrázky

2.hodina - TV poučení o bezpečnosti v hodinách TV

3.hodina - pohybové činnosti a hry v tělocvičně (průprava na házenou)

 

ÚTERÝ 

    konec výuky... v 10.45 hod.

              fotografie z dnešního dne ve fotogalerii třídy

ČJ - rozmluvení - hlasová, dechová a artikulační cvičení

     ŽIVÁ ABECEDA - str. 2 (pokyny dole na stránce)

     uvolňovací cviky - rozpohybování, správné držení tužky

     - cviky k uvolnění - Motání klubíčka (básnička) - stejné cvičení mají žáci za DÚ

AJ - pozdravy - Hello, představení se I´m ... (I´m Adam)

       Seznámení se se členy rodiny, která nás bude provázet v hodinách AJ

      elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

      Nácvik písně ( Hello, I´m ... ) + pohybový doprovod

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song?cc=cz&selLanguage=cs

       Hry k procvičení učiva

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs

PČ- práce s modelínou - vlastnosti, tvoření různých tvarů, zvířat, písmenek,...

 

  • od středy 7. 9. 2016 budou mít už žáci 4 vyučovací hodiny a budou končit v 11.40

 

STŘEDA

M - počítání s vršky (skládání geometrických útvarů, počítání do 5)

    Pracovní sešit Matematika (PS) str.2, 3 (úkol za jedničku)

ČJ - rozdání mazacích tabulek (žáci je nechávají pod lavicí - fix a houbička v pouzdře)

    - opakovaní cvičení na uvolnění ruky - koťata, nová báseň + cvik - draci

     (vedení ruky dětem - uvolněná ruka)

   - ŽA - živá abeceda - str. 3 cv. sova

VV - základy práce s vodovými barvami - výtv.technika muchláž

HV - motivace na indiánské téma - nácvik písně (Hali, halo indiáni jdou...)

     - pohybové a rytmické aktivity

     - hra: na kukačky

     - společný zpěv dvou písní ze školky

 

ČTVRTEK

ČJ - cviky na mazací tabulku + básničky

    - práce u interaktivní tabule s ŽIVOU ABECEDOU úkoly str.3,4

ČJ - čtenářská dílna - seznámení s knihou: Kouzelná baterka

      (poslech s porozuměním, opakování slyšeného textu, ...)

      fotografie ze čtenářské dílny ve fotogalerii třídy :) pl4.rajce.idnes.cz/

M - PS str. 3 cv. hrušky, str.4 cv. urči počet + pokračuj v řadě

 

PÁTEK  - fotografie ve fotogalerii třídy pl4.rajce.idnes.cz/

ČJ - uvolňovací cviky - opakování + nový , ŽIVÁ ABECEDA str. 5 cv. budík, pastelka

    - interaktivní tabule skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/hrajeme-si-s-detmi/cviceni1a.htm

 skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/mickey-and-minnie/cviceni1a.htm

M - Pracovní sešit - kontrola dú (dbáme na správnost, pečlivost - Ne na rychlost!)

       str. 4 cv. jablíčka, str. 5 cv. pečivo

       (krátká návštěva ze školky) :)

ČJ - povídání - co se nám tento týden líbilo, co se nám povedlo a v čem

      bychom chtěli být lepší + vybarvování podle zadání

        pracovni list1.doc (130048)

PRV - seznámení se školníé zahradou - pozorování zvířátek,

      hledání krmítek, poučení o chování na školní zahradě.