RECYKLOHRANÍ

01.02.2017 15:03

 

SOUTĚŽ V RECYKLOHRANÍ

PŘIPOJME SE I MY!  Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

SOUTEŽ TRVÁ CELÝ ŠKOLNÍ ROK, VYHODNOCENÍ ZA 2.POLOLETÍ V ČERVNU

SBÍRÁME STARÉ MALÉ SPOTŘEBIČE, BATERKY, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY

BODY: BATERKA 1 BOD

MALÝ SPOTŘEBIČ, TELEFON 30 BODŮ

ÚSPORNÁ ŽÁROVKA: 30 BODŮ

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE :)