PRVNÍ ŠKOLNÍ DNY OD 2.9.

01.09.2016 12:53

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

 

KONEC VYUČOVÁNÍ:

Aby žáci měli co nejhladší začátek školního roku, mají první tři dny upravené vyučování

  • PÁTEK      konec výuky... v 10.45 hod. - žáci obdrží klíče od šatních skřínek

Dnešní den jsme věnovali poznávání se navzájem, poznávání naší třídy, školy. Vše je pro naše malé školáky nové, ale velmi se snaží.   Řekli jsme si taky, jaké věci se ve škole mohou a jiné nesmí, aby se nám něco nestalo.

Na závěr jsme si zopakovali domácí úkol - ukázat lísteček doma a nechat jej podepsat.

tvoříme skupinky a seznamujeme se.

Hrajeme si na detektivy

 

  • PONDĚLÍ   konec výuky... v 10.45 hod.  - třídní schůzky 15.00 hod.

 Žáci již mají klíček od šatní skřínky. Ráno si proto půjdou do skřínky odložit věci a nejdříve v 7.40 budou puštěni do třídy. Do té doby počkají v prostoru u šaten. Od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu - jsou zachovány vyučovací předměty. Bylo by dobré, kdyby na čtvrtek už měli všichni žáci tělocvik ve škole.

 

  • ÚTERÝ      konec výuky... v 10.45 hod.
  • od středy 7. 9. 2016 budou mít už žáci 4 vyučovací hodiny a budou končit v 11.40