OKRUHY POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ, M

15.01.2018 07:14

ČJ

 • diktát
 • druhy vět - OZNAMOVACÍ, ROZKAZOVACÍ, PŘACÍ, TÁZACÍ
 • Rozdělení na slova ANIČKAHRAJENAKLAVÍR.
 • Slova nadřazená (zvířata), slova podřazená (pes)
 • slova souznačná - synonyma (kluk, chlapec)
 • slova protikladná (malý x velký)
 • samohlásky - krátké, dlouhé
 • psaní u,ú,ů
 • tvrdé souhlásky

 

M

 • +- do 20 (s přechodem přes základ 10  8+4=  12 - 6=)
 • -+ do 100 (desítek 20 + 30 = )
 • porovnávání čísel <>=
 • slovní úloha (znázorni, vypočítej, odpověz)
 • počítání se závorkami (závorky mají přednost, počítám jako 1.)
 • matematický řetězec ( 3 + 2 - 1 + 6 =         10 + 40 - 20 + 30 = )
 • řada čísel do 100  (36,37,____,39, ____)