LESNÍ PEDAGOGIKA - VALŠOVICE

14.09.2017 14:17

Co je lesní pedagogika

Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci  přímo na svém každodenním pracovišti  - v konkrétním lese.

 

FOTOGRAFIE Z NAŠÍ NÁVŠTĚVY LESA :  pl4.rajce.idnes.cz/VALSOVICE_-_LESNI_PEDAGOGIKA_13.9./

Cíle lesní pedagogiky

  1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
  2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
  3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
  4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
  5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
  6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
  7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

ČERPÁNO Z www.lesnipedagogika.cz/cz/lesni-pedagogika/co-je-lesni-pedagogika