JDEME DO FINÁLE :) 19. - 23.6.

16.06.2017 19:32
AKCE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

         
STŘEDA PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - MĚSTSKÁ KNIHOVNA 10.00
ČTVRTEK Už se žáci neučí podle rozvrhu. Procházka, půjdeme se podívat na dračí lodě.
 
PÁTEK Branný den jinak - nafukovací atrakce - školní hřiště (z části hrazeno z TF, zbytek žákovská samospráva a Sdružení rodičů)

 

Od čtvrtku si žáci do školy nosí pouze svačinku, pití, pouzdro, úkolníček / vhodné oblečení na vycházky + pokrývku hlavy.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

16.6.                   sLABIKÁŘ STR. 87 CV. 6 + SRDÍČKO        

19.6.                           Slabikář str. 98 (11 řádků) čtení + písanka přepis

20.6.                          Písanka - velké psací D - 4 řádky

 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ

ČJ - vyprávění o víkendu, velké psací Ch

    - čtení str. 87, hra šibenice

     - diktát

TV - florbal

M - počítání do 20, o 3 více, o 2 méně + tvary - koule, krychle, kvádr

 

ÚTERÝ

ČJ- čtení dú + pokračování slabikřá str. 98 - čtení s porozuměním (otázky k textu)

- nácvik velké psací D  - básnička, trénování + psaní do písanky

- osmisměrka - hledání domácích zvířat + křížovka

AJ - opakování - oslovení, pozdravy, barvy, obrázky, slovíčka

PČ - výroba prázdninového kufříku - na domácí úkoly a zážitky

 

Odchod na oběd a konec vyučování:

čtvrtek 22. 6. 2017 v 11.30 hod.

pátek 23. 6. 2017 v 11.40 hod

Ve čtvrtek a v pátek si žáci do školy

vezmou sportovní oblečení, baťůžek,svačinku, pití,pokrývku hlavy, klíče a čip na oběd.

 

Ve čtvrtek – procházka na Dračí lodě

Pátek – Sportovně branný den – nafukovací atrakce (na školním hřišti).