9.1.-13.1

09.01.2017 17:33

AKCE
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
                                    
             
     
STŘEDA  
ČTVRTEK TV BOBOVÁNÍ
PÁTEK  

 

 ČTVRTEK - TV - BOBOVÁNÍ - je nutné, aby měli žáci teplé oteplovací kalhoty, bundu, rukavice, čepici, boby nebo talíř na sníh

  (zimní pomůcky si žáci s sebou vezmou ráno do třídy - nenechávejte je, prosím, v šatnách) děkuji

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

 

6.1.        ČJ - slabikář str. 30 cv.  sova, 31 cv. červená pastelka, modrý trojúhelník

              - sešit s drakem - přepis slov do sešitu

9.1.       ČJ - slabikář str. 32 čtení - slabiky, slova, věty

             M - str. 4 dokončit stránku

10.1.     ČJ slabikář str. 34 cv. 12,13

            (AJ SKUPINA CELNAROVÁ - STR. 29) namalovat "moje oblíbené tričko"

11.1.     ČJ - slabikář str. 34 cv. sova (domino) + barevná slova ve sloupečku

             M - str. 5 cv. 4 

12.1.      M - str. 6 cv. 7

             slabikář str. 35 cv. 14 + čtení 4 vět Pavel dá dopis do ...

            Na příští hodinu pracovních činností : donést 2-3 menší knoflíky

                              (případně malý zbytek látky)

13.1.     ČJ  slabikář str. 36 čtení

             písanka - písmeno malé psací j

 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

 ČJ - vyprávění o víkendu, hra: co je v pytli (paměť)

     - čtení slabikář + tajenka str. 30

TV

M - str. 4 , interktivní tabule, matematický král

ČJ - hláska  a písmeno d,D - pohádka o písmenku, hledání písmena

    - kreslení podle zadání

 

ÚTERÝ

ČJ - hláska a písmeno  d - rozeznávání na tabuli pbqd

    - co začíná na d (psaní D, d)

   - opis z tabule, a diktát - písmena a slova 

   - slabikář čtení str. 33

AJ - 4 lekce - oblečení - opakování čísla, barvy (učit se)

PČ - origami - skládání z papíru

  

 

STŘEDA

M - matematický král, seznámení s počítadlem (názorné odčítání od 7)

   -  pracovní sešit str. 5 cv. úvodní,2,3

ČJ -uvolnění ruky, grafomotorická cvičení

    - psaní na tabulku, nácvik nového písmene - velké psací I

    - psaní do písanky

    - slabikář str. 34

VV -zimní radovánky - stříhání, lepení papíru

 

ČTVRTEK

ČJ - čtení z interaktivní tabule str. 35

    - psaní dopisu na záda

    - vyprávění o dopisech, poště, poštovní známce

    - slabikář str. 35 cv. červená pastelka - vytvoření vlastní známky

TV - bobování - fotografie ve fotogalerii třídy

 

HV - zpěv s klavírem - Červená Karkulka

         + nácvik nové písně : Kytka masožravá a cvrček

     - drumbeny - hra na ozvěnu a na ´vichřici

M - počítání pamětné (do 7)

   -  pracovní sešit str. 6 cv. 1 (seznámení s písemným sčítáním)

   - str. 6 cv. 2,5,8PÁTEK

ČJ - hláska a písmeno K,k - slova, která  začínají na K

    - modelování písmene, psaní do písku, ...

    - nácvik tiskacího K,k

    - slabikář str. 36 (básnička + barvení slabik a tvoření slov)

    - nácvik: malé psací j

skládání kuliček

M - matematický král, str. 6 cv. 3, 6,

PRV - zvířata v zimě