7.11. - 11.11.

04.11.2016 13:44

AKCE
PONDĚLÍ                                                      
ÚTERÝ  
STŘEDA  
ČTVRTEK  
PÁTEK projektový den - Podzim

 

15.11. VÁNOČNÍ FOCENÍ - zájemci odevzdají formulář

Od některých žáků mám zelené formuláře u sebe, ostatní dostali dnes černobílou kopii Prosím zájemce o jeho vyplnění a odevzdání. Děkuji.

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

4.11.     U,u

            Písanka str. 2 + str. 3 (4 řádky) - pečlivě, pěkně

            ŽA - čtení slabik, jednoduchých slov (opakovat)

            ŽA str. 40 cv. modrá a růžová pastelka

            M str. 21 cv. Doplň (řadu), Porovnej

7.11.    ŽA str. 41 cv. pusa a květinka (čtení, několikrát)

            M příklady v modrém sešitku

8.11.     ŽA str. 43 cv. sova, otazník, pastelka

9.11.     ŽA str. 44 cv. černá kytička (číst)

            Písanka 4 řádky e,é,é,é

            M - učebnice str. 22 cv. znázorni a vypočítej

            Vymyslet si indiánské jméno :)

10.11.    ČJ - čtení slabik ŽA str. 45 cv. květinky (žlutá, černá)

            písanka - str. l liška (4 řádky)

11.11.   Písanka l,e (dopsat)

            Živá abeceda - čtení, str. 46 cv. pusinka a tužka

 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ 

ČJ - vyprávění o víkendu, aktivita včelky: první hláska ve slově

    - slabikování s u,U,ů,Ů (vymýšlení slov LU - LUČINA, PU - PUK)

    - čtení ŽA str. 41 pusa a květinka

    - ŽA cv. sova

M - sčítání do 5 (názorné rozdělování dětí u tabule na 2 skupiny)

   - práce s pracovním listem

   - vybarvování podle zadání - barevné počítání

   - str. 22 cv. úvodní sčítání + ke každé kartě napiš dva příklady

TV

ČJ - pohádka - práce s pohádkou, čtení s porozumění (trénování zrakového vnímání)

    O KOBLÍŽKOVI - poslech čteného textu (otázky k textu)

    SKUPINOVÁ PRÁCE - 1.skupina PEXESO, 2.SKUPINA SKLÁDÁNÍ PUZZLE

    3.SKUPINA ČASOVÁ POSLOUPNOST PŘÍBĚHU, HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ

    4. VYBARVOVÁNÍ JEDNOHO DÍLKU, LEPENÍ NA ARCH PAPÍRU podle dějové

     posloupnosti

    ÚTERÝ

ČJ - slabikování, čtení slabik z tabule (v živé abecedě)

    - skupinová práce - hledání stejných slabik

      ŽA str. 41 cv. srdíčko (+vytleskávání počtu slabik + délka - bzučák)

      psaní do písanky - malé psací  e (na známku)

AJ - druhá lekce - opakování slovní zásoby + numbers 1-10

PČ - dokončení pohádky o Koblížkovi + výroba Koblížka

ČJ - pohybová aktivita: stojíš u tabule, u okna, u dveří,...

Čtení ŽA - slabikování - str. 42 cv. černá kytička (čtení str. 43)

 

STŘEDA

M - počítání do 5, sčítání

   - str. 22

   - KROKOVÁNÍ do 5 (tři kroky dopředu, dva dozadu - začni teď)

     + znázornění na interaktivní tabuli

   - práce s vršky - rozklad čísel

ČJ - vyvození hlásky, písmenka i,I (pohádka, básnička, ŽA str. 44)

      INDIÁNI - pohádka, říkanka, indiánská jména, indiánské kmeny ,...

    - ČTENÍ karet + co mají společného (obrázek psa i obr. papouška = P)

    - které slovo začíná na písmenko - hlásku I,i

    - skupinová práce - hledání stejných slabik

VV - vybarvování podle zadání, hledání písmenka i,I

HV - zpívání dětských písní, pohybové hry, tleskání do rytmu, pomalu x rychle

 

ČTVRTEK

ČJ - slabikování - čtení slabik + i, I

     - ŽA str. 45

     - skládání slabik + čtení (kostky výukové)

     - psaní do sešitu - nácvik na písanku

 

     - Indiáni - kmendy - indiánská jména - první společný úkol kmene:

      ČTENÍ SLOV + ŘAZENÍ OBRÁZKU (ČTENÍ S POROZUMĚNÍM)

              - určování počtu slabik (tleskání)

              - určování délky slabik (bzučák . -´ )

M - testík + - do 4 a sčítání do 5 (velmi se nám dařilo, jsme šikovní, všichni jsme měli 1) :)

   - učili jsme se psát do sloupečků příklady - pomocná podložka v modrém sešitě (neztratit)

TV - pohybové hry, kotoul vpřed

 

PÁTEK

Projektový den podzim - skupinová práce (čtení, slabikování, porovnávání čísel, pošítání do 5, počasí na podzim, básnička, zvířata na podzim, přírodniny, plody)