5.12.-9.12.

06.12.2016 07:01

AKCE
PONDĚLÍ                                             
ÚTERÝ    
STŘEDA     PŘIŠLY VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE
ČTVRTEK              PŘIŠLY VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE
PÁTEK   PŘIŠLY VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

5.12.              ČJ - SLABIKÁŘ STR. 14 cv. pes, míček, AN

6.12.               ČJ - písanka 4 řádky (la,la,lá,lá)

7.12.              M - modý sešit, psaní číslic

                     ČJ - slabikář čtení sloupeček barevný str.15

                          + cv. černé srdíčko (2 křížovky)

8.12.            Písanka malé psací s - 4 řádky

                   ČJ - slabikář čtení str.16 slova - slovní spojení

                   (táta, Pepa, máma, u Oty, u tety, u lípy,...)

9.12.         Písanka O,o str. 18+ slabiky 3 řádky str. 19

                ČJ - čtení str. 17

                M - str.29 cv. Vypočítej (modré příklady)

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ

ČJ - vyprávění o víkendu, opakování hlásky a písmena J,j (vyhledávání)

TV

M - barevné počítání (obor +- do 5, s nulou, sčítání do 6)

ČJ - slovní fotbal, vyhledávání písmen, čtení slabikář str. 13-14 (cv. pes)

    (práce s IT - cv. srdíčko, vyhledávání písmen)

 

ÚTERÝ

ČJ - rozcvičení před psaním, psaní na tabulku - opakování všech písmenek

   - psaní podle diktátu (na tabulku)

   - do sešitu

    - čtení z tabule (+ čtení psacího písma)

     - opakování písmen - vybarvování podle zadání

AJ - numbers

PČ - výroba na jarmark

 

STŘEDA

M - numerace 0-6 (číselná řada, počítání do 6)

   - pamětné sčítání a odčítání

   - práce na interaktivní tabuli

   - psaní číslic + minutovka (pamětné +,-)

  ČJ - str. 15 čtení cv. 1, sloupeček (vytleskávání)

      - čtení s porozumění (práce s textem)

      - nácvik nového psacího písmenka malé s

      (tabulka - grafomotorické cviky, s) + kopie písanky

     - poslech čteného textu + čtení s porozuměním (MACH a ŠEBESTOVÁ)

VV - vymývaná klovatina - sněhová vločka

 

ČTVRTEK

ČJ - hláska a písmenko Y, vyvození (práce s pracovním listem)

    SLABIKÁŘ str. 16 cv.  básnička

M - numerace do 6, porovnávání čísel, číselné řady

    manipulace s vršky (číselné rozklady), pracovní list

 PRACOVNÍ LIST ČJ + M    Y, 6.doc (879104)

TV

HV - notová osnova, noty, houslový klíč

    - nácvik vánočních písní + pohybový doprovod

 

PÁTEK

ČJ - hra - u koho je zajíček? je U KATKY

   - čtení slov s předložkou U

   - čtení slabikář str. 16-17

   - psaní v písance - nácvik psaní slabiky se,sa,si (jedním tahem)

     + písmenko o

M - M str. 28 porovnávání + dokreslování čísel, str. 29 cv. nahoře

   - barevné počítání v modrém sešitku - obor do 6 (s nulou)

PRV - vycházka na školní zahradu - zimní proměna (listy, mráz, zamrzlé jezírko)

pohybová hra v týmech: krmení ptáčků, pověšení vyrobeného krmítka na strom