27.3.-31.3.

24.03.2017 13:03

AKCE
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
sběr starého papíru 7.00 - 7.55 hod.    

       sběr starého papíru 7.00 - 7.55 hod.             
STŘEDA sběr starého papíru 7.00 - 7.55 hod.
ČTVRTEK sběr starého papíru 7.00 - 7.55 hod.
PLAVECKÝ  VÝCVIK
NOC S ANDERSENEM - spaní ve škole
PÁTEK
BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU HANOU ČECHOVOU ŠIMKOVOU ( ve školní knihovně)

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

24.3. ČJ slabikář str. 67 cv. papoušek, sova, tenisový míček

        písanka str. 6 - 7 (někdo 3, někdo 4 řádky)

27.3.   čj -PÍSANKA dokončit str. 7 (kdo nemá)

        slabikář str. 68 cv. Čtení U řeky Ohře, 69 domeček

28.3.   písanka 4 řádky

         slabikář str. 69 cv. slova + červené pero

29.3. slabikář čtení str. 69 Táta vaří

30.3. nemáme úkol - spinkáme ve škole :)

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

ČJ - VYPRÁVĚNÍ O VÍKENDU, vyvození hlásky Ř,ř - důraz na výslovnost

    - písanka

    - čtení + hledání slabik (tvoření slov) str. 68

M - slovní úlohy - hra na obchod

ČJ - práce s knihou Pinocchio

 

ÚTERÝ

ČJ - čtení str. 68 + slova a domeček str. 69

    - písanka

    cv. pastelka (str.69)

AJ - 6.lekce opakování, písničky, hry

Pč - SKUPINOVÁ PRÁCE - malování velikonoční vejce + stříhání

ČJ - čtení - práce s textem (čtení s porozuměním, otázky ke čtení)

       Pinocchio

 

STŘEDA 

ČJ - čtení str. 69, str. 70 cv. trojúhelník + sova

    - písanka 4 řádky

M - hra hledání výsledků, plácaná 

   - matematika str. 29 cv. 1 , 3, 4

VV - královna jara - voskovy + kodové barvy

 

ČTVRTEK

plavecký výcvik

HV - zpěv dětských písní, rytmické hry, nácvik písně Matěj (3.sloka)

M - barevné počítání do 10