26.3.-28.3.

26.03.2018 08:33

CO NÁS ČEKÁ?

28.3.   Test z čj - opakování učiva 3/4 roku

 •  slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená
 • tvrdé souhlásky
 • měkké souhlásky
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
 • diktát
 • psaní u,ú,ů
 • počet slabik
 

4.4. test z M

 • +- do 20 s přechodem
 • řada čísel do 100 (doplň 53, ___, 51, 50 )
 • +- desítky 50 + 30 + 20 - 10 =
 • - + do 100 s přechodem
 • slovní úlohy
 • nejbližší desítka k číslu (zaokrouhlování)  
 • násobení a dělení 2
 

5.4. Noc s Andersenem - spinkání ve škole

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

22.3.              Čj str. 12 cv. 1

                     NAUČIT SE NÁSOBILKU 2

26.3.              M str. 17 cv. 5,6

28.3.              Naučit se dělení dvěma + m str. 19 cv. 4

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

čj - vyprávění o víkendu, opakování na test - str. 13

m - násobení číslem 2

tv

čj - čtení, jarní básně a ukázky

 

ÚTERÝ

čj - opakování na test (ukázkový test) - samostatná práce

m - příprava na dělení,dělení dvěma

prv 

vv - Velikonoční tvoření 

čj - Velikonoce

 

STŘEDA