21.-25.11.

19.11.2016 12:50

AKCE
PONDĚLÍ sběr papíru                    
ÚTERÝ sběr papíru           
STŘEDA sběr papíru           
ČTVRTEK sběr papíru           
PÁTEK  

 

 

 PONDĚLÍ - ČTVRTEK (SBĚR PAPÍRU) 7.00 - 7.55 hod. u družinového vchodu

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

18.11.   Slabikář čtení str. 5 slova + věty

           Písanka str. 8 písmenko malé psací i,í -  4 řádky

21.11.  M str. 24 cv. vypočítej (dva sloupečky)

          Slabikář str. 6 cv. hvězdička, balónek

22.11.  ČJ - slabikář str. 7 (čtení domečky a cv. hvězdička)

           Písanka písmenko u, ú, ů (4 řádky)

23.11.   Slabikář čtení str. 7 (balónky)

24.11.   Slabikář str. 8 cv. Hvězdička (čtení slabiky, slova, věty)

            Malý modrý sešit - číslice psaní 6,5,4,3,2,1 (opakování)

25.11.    Písanka (5 řádků) psaní slabik le, li, lé, lí,...

            Slabikář čtení - opakování str. 7.-8.

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ

ČJ - vyprávění o víkendu, hláska a písmeno S,s opakování, čtení slabik,

    čtení jednoduchých slov a vět, básnička, práce s textem, skládání slov,

    čtení psacího písma, psaní (na tabulku i do malého sešitu) malé: e,l,m,i,é,í

TV - pohybové hry, kotoul vpřed

M - Počítání +- do 5, zpaměti (házení míče), počítání v sešitě str. 24 cv. Je to pravda? Řekni ke každé kartě dva příklady, psaní sloupečků do modrého sešitu

 

ÚTERÝ

ČJ - opakování písmene P,p : čtení ze Slabikáře, aktivity na tabuli

    - přiřazování slova k obrázku (čtení s porozuměním)

    - hra: hledej písmenko + ve skupinách skládání slov (Pepa, pole, pálí)

    - psaní: oprava písanek a písmene i - upozornění na chyby

               psaní na tabulce, nácvik písmene u

               psaní nanečisto - ú , u , ů (na kopii)

AJ - Numbers 1-10, slovíčka 3.lekce (toys = hračky)

PČ - výroba čertíka na špejli

 

STŘEDA

M - počítání do 5 (intaraktivní tabule, sloupečky, desková hra +-do5)

ČJ - opakování P,p + slabiky, jednoduchá slova - věty

    - aktivity na tabuli - křížovka, řetěz slov

    - čtení slabikář + dokončeny všechny úkoly (str. 7)

    - interaktivní tabule (čtení slabik - přiřazování správné slabiky k obrázku)

VV - rukavice - voskovka, vodové barvy

HV - notová osnova, noty 

     - nácvik vánoční písničky, pohybová a rytmická hra

 

ČTVRTEK

ČJ - vyvození nového písmenka T,t (pohádka, básnička)

     - Hledání v textu, psaní na záda, do vzduchum, do písku - modelování,..

     - Psaní na tabulku, která slova začínají na písmenko T,t?

     - práce u IT - hledání ukrytých písmenek (opakování geometrických obrazců)

 M - počítání +- do 5 (M str. 24 cv. vypočítej, procvičuje, vyznač pokaždé jinak

TV

 

PÁTEK

ČJ - čtení slabik + jednoduchých slov (T,t)

   - hledání písmene (t,T)

    - skládání slov (skupinová práce)

    - čtení slabikář str. 8

   - psaní na tabulku - slabiky (le, li, lu,...)

    - skupinová práce čtení slabik + vybarvování podle zadání

M - číslice 0 - nácvik psaní, psaní do růžového sešitu

    - práce na interaktivní tabuli