17.-21.10.

14.10.2016 13:15

 

AKCE
PONDĚLÍ                                                      
ÚTERÝ
STŘEDA  
ČTVRTEK  
PÁTEK Návštěva dětí z MŠ (jak se učí v 1.třídě?)

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

14.10.            Procvičovat čtení a počítání

                    ŽA str.26 cv. tužka (skládání slabik-vystřižená písmena)

                    M sešitek nadepsané psaní číslic

17.10.           ŽA str. 27 cv. černá kytička (několikrát číst) +

                         cv. růžová pastelka (číst + vyznačit stejné slabiky)

18.10.                  Pracovní list (opakování)domaci ukol číslice - ma la.doc (720384)

19.10.           ŽA čtení! str. 28 cv. černá kytka, str. 30 cv. černá kytka + pusa

20.10.          Pracovní list (celý) domaci ukol cislice -- do 4.doc (704000)

21.10.          ČTENÍ ŽA str. str. 30 cv. žebříky, str. 31 cv. sova, hvězdička

                   M str. 19 cv. první (nůžky,...) a cv. 3 Napiš příklady (žlutá kolečka)

        25.10.  Budeme vyrábět lucerny. Donést: skl. zavařovací sklenici, čajovou svíčku

            (případně drobné věci k dekoraci – šípky, drobné předměty, korálky, stužku,..). 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ  17.10.

ČJ - vyprávění o víkendu, čtení slabik, slabikování

    - ŽA str. 25 cv. pastelka, ŽA str. 26 cv. míček

TV

M - počítání do 3 (+,-) práce s modelínou + psaní a čtení příkladů

      fotografie ve fotogalerii třídy

    - minutovka - malý testík na počítání do 3

ČJ - čtení slabik, práce s interaktivní tabulí ŽA str. 27 cv. mašle

     práce s bzučákem - společná práce (zapisování délky slabik)

    + žáci bzučákem určovali délku slabik + ostatní hádali, o které slovo jde

 

ÚTERÝ 18.10.

ČJ - čtení (opakování) u interaktivní tabule, společné čtení slabik

    ŽA STR. 13-26 , tvoření písmen z těla

      fotografie ve fotogalerii třídy

    slabikování - rozkladání a skládání slabik m-a ma,

AJ - opakování první lekce, lepení nálepek, nová slovní zásoba 2.lekce

    (str. 7,9,11)

PČ - mozaika - stříhání, lepení a trhání papíru (obkreslování podle šablony) LIST

 

STŘEDA 19.10.

M - str. 17 + počítání do 3 (+,-) Začínáme počítat do 4 (názornost)

       fotografie ve fotogalerii třídy

ČJ - Vyvození nového písmene S,s (pohádka, básnička, syčení)

    ŽA str. 28, 29 (u interaktivní tabule)

    Čtení slabik (kostky + zpívání slabik)

    ČTENÍ ŽA str. 27 cv. černá kytička (známkováno)

VV - vybarvování podle zadání (symboly - trénování zraku)

     vv.doc (451072)

    Kreslení věcí, které začínají na písmeno (hlásku) S

HV - Rytmické hry - Zlatá brána otevřena...

     - Nácvik + zpěv ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU ( + pohybový doprovod)

 

ČTVRTEK 20.10.

ČJ - slabikování S-E(SE), S-á (Sá) ... ŽA str. 30 čtení + cv. červ. pastelka

    - slabikování (kostky) žáci skládali slabiky podle diktátu (ma) poté rozklad m-a (ma)

ČJ - Čtenářská dílna - čtení s porozuměním (práce s knihou) Pavel Čech O čertovi

M - sčítání do 4 (názornost) vršky (skládání příkladů) 3+1=

   - Práce u interaktivní tabule str. 18

   - pohybová hra (molekuly - příklady)

TV

 

PÁTEK  21.10.

ČJ - čtení slabik, slabikování, skládání slabik (společné čtení)

   - čtení domácího úkolu, čtení ŽA str. 30 - 31

M - Odčítání v oboru čísel do 4 - vyvození

   (názornost, manipulace s předměty, ...)

    Opakování sčítání a odčítání (podzimní žaludy)

PRV - Počasí na podzim - povídání, str. 13