16. - 20. 1.

15.01.2017 09:21

AKCE
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
                TV BOBOVÁNÍ                    
                
        
STŘEDA ručníky na vyprání - chřipka (prevence)
ČTVRTEK  
PÁTEK  

 

19.1. Vážení rodiče, ve třídě se objevily vši. Žádám Vás, abyste zkontrolovali dětem vlásky a případně udělali potřebná opatření k odvšivení. Důrazně žádáme, abyste neposílali děti zpátky do kolektivu zavšivené, protože se vši stále vracejí. Děkuji, Veronika Celnarová

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

            Na hodinu pracovních činností : donést 2-3 menší knoflíky

                              (případně malý zbytek látky)

13.1.     ČJ  slabikář str. 36 čtení

             písanka - písmeno malé psací j

            M - počítání str. 7 cv.4

            písanka str. 8 - 6 řádků (na každém řádku 1-2 slova)

16.1.     ČJ - slabikář str. 37 čtení věty + slova ve sloupečku (barevná)

18.1.      Písanka str. 10 :  4 řádky

19.1.     SLABIKÁŘ ČTENÍ STR.38 (slova, věty)

20.1.      ÚKOL V SEŠITKU S DRAKEM : čtení s porozuměním (obloučky) + obrázek k textu

              ČTI SLABIKY A ZA ODMĚNU SI JE VYBARVI.doc (1013248)

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

ČJ - vyprávění o víkendu, hláska a písmenko K,k (slova, která začínají na k)

    - pantomima (hádání slov na k)

    - psaní do sešitu s dinosaurem - opis + přepis (z tiskacího -> psacího)

TV - bobování

M - počítání -+ do 7, opakování písemné sčítání (čtení příkladů)

   - str. 7 cv. 6,1

ČJ - vyprávění, pohádka o SMOLÍČKOVI PACHOLÍČKOVI

     - skládání obrázků - skupinová práce

     - vyprávění, co na obrázku vidíš? odpovídej celou větou

     - poslech čteného textu pohádka

     - skládání obrázků podle dějové a časové posloupnosti

      (samostatná práce)

 

ÚTERÝ

ČJ - hláska a písmeno k,K

    - aktivity na tabuli - spojování obrázku + tiskací + psací písmo

    - slabikář str. 37

    - autodiktát - obrázky (přepis psacím písmem)

AJ - opakování oblečení + skupina (Cel) nová lekce - nová slovíčka narozeniny

PČ - sněhulák

 

STŘEDA

Matematika - pracovní sešit dokončení str. 7 cv. 2,3,5

                - interaktivní tabule - opakování - sčítání a odčítání do 7

                - řady čísel

                - číslo: hned před, hned za (orientace na číselné ose)

ČJ - Opakování - aktivita na tabuli : z obrázků psát začáteční písmenko

    (vznikne slovo)

   - práce na koberci, dechová cvičení (čtení na jeden dech, foukání do papírku)

   - interaktivní tabule - kouzelná písanka - ukázka : velké psací J

   - psaní do písanky - velké psací J

   - práce s pracovním listemkomín.doc (1936384)

VV - pohled z okna - zimní krajina, strom, ptáčci (malba, stříhání, lepení)

 

ČTVRTEK (dnes dvě hodiny ČJ - místo matematiky)

ČJ - vyvození - hláska a písmeno š,Š (práce s tabulí, slabikář str. 38 - ÚKOLY, ČTENÍ

   - nácvik velké psací P (písanka)

TV

HV - poslech I.Hurník - pohádka: Jak se kontrabas zamiloval (práce s ukázkou)

    - hudební nástroje - dechové, strunné (pracovní list)

 

PÁTEK

ČJ - čtení u interaktivní tabule - psací písmo, tiskací písmo

    - hra na vláček - š š š š š- šššššššššš (dechová cvičení) + v kterém slově je Š,š?

    - práce s pracovním listemČTI SLABIKY A ZA ODMĚNU SI JE VYBARVI.doc (989,5 kB)

M - opakování +- do 7: hra (řady) pamětné počítání

   - pracovní list str. 8 cv. 1, 2, 6

ČJ - návštěva školní knihovny  (pravidla, jak zacházet s knihou,...)

     - hledání knihy, která se mi líbí - proč? snaha kousek přečíst

    - poslech čteného textu

VÍCE FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII TŘÍDY pl4.rajce.idnes.cz/POPRVE_VE_SKOLNI_KNIHOVNE/

PRV - zima - opakování (u interaktivní tabule) - samostatná práce na známky

      str. 37