14. - 18.11.

13.11.2016 16:35

AKCE
PONDĚLÍ                              
ÚTERÝ VÁNOČNÍ FOCENÍ - ZÁJEMCI  
STŘEDA  
ČTVRTEK    STÁTNÍ SVÁTEK
PÁTEK  

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN - PONDĚLÍ - ČTVRTEK (SBĚR PAPÍRU) 7.00 - 7.55 hod.

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

11.11.   Písanka l,e (dopsat)

            Živá abeceda - čtení, str. 46 cv. pusinka a tužka3

 

15.11.   Slabikář čtení str.  4 cv. domečky (slabiky)

16.11.   Slabikář čtení str. 4 slova + věty

             M str. 23 cv. znázorni a vypočítej

            Písanka m (2 řádky ve škole - 4 doma)

18.11.   Slabikář čtení str. 5 slova + věty

           Písanka str. 8 písmenko malé psací i,í -  4 řádky

 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ

ČJ - dokončení živé abecedy, psaní na tabulku (e,l) průprava na psaní písmena m (+písanka)

M -počítání do 5 (manipulaci s čísly, psaní sloupečků)

AJ - čísla, slovíčka 2.lekce + slovíčka 3. lekce

 

 

STŘEDA

M -  odčítání do 5 (aktivita u tabule - počítání žáků)

    - počítání - příklad + házení míče

    - hra "bomba"

    - str. 23 (první dvě cvičení)

    - krokování

ČJ - Slabikář str.4 - čtení, slabikování

    - psaní na tabulku + písanka m (2 řádky)

VV - indiánská mapa -tupování houbičkou (skupinová práce)

HV - nácvik písně, pohybový doprovod (taneček)

 

PÁTEK

ČJ - Čtení z tabule, čtení ve slabikáři: str. 5 - práce ve dvojicích (přiřazování psacích a tiskacích slabik). Práce s interaktivní tabulí, písanka - průpravné cviky, nácvik psaní slabik + psaní písmene i,í (písanka + kopie písanky k procvičení).

M - geometrické tvary - hledání geometrických tvarů ve třídě, práce s interaktivní tabulí, skládání obrázků z geometrických tvarů, skládání s geometrickou stavebnicí

PRV - Rodina - u nás doma - (povídání) zaměřeno na vánoční tradice a zvyky  + Já a můj svět str. 22