13.-17.3

10.03.2017 12:17

AKCE
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
                                 
STŘEDA  
ČTVRTEK PLAVECKÝ  VÝCVIK
PÁTEK  

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

10.3.    ČJ SLABIKÁŘ ČTENÍ STR. 59 CV. domeček, barevná slova

            písanka str. 37 dokončit stránku

13.3.    písanka 3.díl str. 1 (5 řádků)

14.3.    OSMISMĚRKA + PŘEPIS DO PSACÍHO PÍSMA (sešit s dinosaurem)

15.3.    SLABIKÁŘ STR. 62 cv. věty odpovědět cv. červené pero

          1 Čím zamykáme zámek?       1 klíčem

16.3.   písanka str. 3 (5 řádků)

          slabikář str. 63 cv. čtení barevných slov, cv. tulipán, cv. smajlík

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

ČJ - vyprávění o víkendu, čtení str. 59

    - písanka 2.díl (přepis, opis)str. 38 - 39 (dva řádky) + Je to pes.

    - slabikář str. 60

    - čtení v knize: Bertík a čmuchadlo

M - minutovka, hra na obchod (dvojice, manipulace s mincemi)

   - str. 24 cv. 5 (znázornování pomocí mincí)

 

 

ÚTERÝ

ČJ - hádanky - luštění

    - aktivita na tabuli: přečti a namaluj obrázek

    - aktivity v sešitku s dinosaurem - rozdělování slov,

       spojování psacího písma a obrázku, vybarvování berušky

 AJ - slovíčka, hry, aktivity, písničky (barvy, čísla)

PČ - velikonoční barvení vajec -všichni měli pomůcky - moc děkuji :)

       malování temperovými barvami

ČJ - osmisměrka - čtení + přepis

   - básničky, písnička, pohádka Bob a Bobek

 

STŘEDA

M - počítání do 10 (opakování + sčítání do 10)

   - manipulace s předměty, počítání s matematikou

      str. 25 cv. obrázky + cv. 1

ČJ - hláska a písmenko Č, č (vyvození, co začíná na písmenko Č,č)

    - mluvní cvičení (artikulace čimčarara, čičíí,...)

    - práce se slabikářem str. 62 cv. básnička, slabiky (tvoření slov)

    kouzelné brýle

VV - kresba jarní příroda - zvířata, květiny, stromy,...

ČJ - hodnocení prací z VV, popisování obrázků

   - skládání slov z písmen (na interaktivní tabuli) přeházené kuličky

 

ČTVRTEK

plavecký výcvik

M - počítání do 10 u interaktivní tabule (hry, aktivity)

HV - zpěv u klavíru nácvik jarní písně : Jaro dělá pokusy

 

PÁTEK

ČJ - slabikář str. 62 čtení, str. 63 čtení domeček, slova

    - cvičení nahoře (čtení hůl, hůlky. Určování KOČKA - OČKA)

    - písanka str. 2 -3 (nácvik malé psací r)

M - hra autobus (příklady typu 5-2+6-3+4=)

   - matematika str. 26 cv. 1,2

ČJ - dějová posloupnost - práce ve dvojicích (vyprávění děje podle obrázků + dokončení děje).

    - dramatizace :)

PRV - JARO - jarní květiny, mláďata na jaře - počasí, měsíce, oblečení