11.-15.9.

08.09.2017 12:02
AKCE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

PLENÁRNÍ SCHŮZE 16.00 V TĚLOCVIČNĚ, POTÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY
STŘEDA VALŠOVICE - LESNÍ PEDAGOGIKA
ČTVRTEK PLAVECKÝ VÝCVIK
 
PÁTEK  

 

CO NÁS ČEKÁ?

ÚTERÝ 19.9. BESEDA : Bezpečně do školy (pan Kocián), 8.00-9.40 hod.

           Rozvrh: beseda, beseda, prvouka, výtvarná výchova, český jazyk

 

BAREVNÝ DEN BEZ AUT 22.9.  

Minulý rok jsme si to parádně užili, vzpomínáte? :)

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

8.9.                 M - papír cv. 12

12.9.               ČJ - PS 

                      ČJ - Čítanka

                      PRV - OBALIT + dú

15-9-              ČJ - čtení str. 10 Les zvířátek

      

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

PONDĚLÍ

čj - vyprávění o víkendu, tvary psacích a tiskacích písmen

M - počítání do 20 (po jedné) řada 0-20, 20-0

   - porovnávání čísel

    - desítky, jednotky

ČJ - čítanka - společné čtení

 

ÚTERÝ

čj - dělení slov na hlásky, vytlekávání, práce v pracovním sešitě

prv - škola, adresa, co děláme o přestávce...

m - řada čísel 0-20,20-0 ; počítání do 10, slovní úloha o 3 více

vv - barvy, tvary, linie (vodové barvy - malba šťetcem), fixy

čj - čtení - společné čtení slov ve sloupečku, společná četba z čítanky

 

 

STŘEDA

LESNÍ PEDAGOGIKA VALŠOVICE - FOTOGRAFIE JSOU JIŽ VE FOTOGALERII TŘÍDY :)

pl4.rajce.idnes.cz/VALSOVICE_-_LESNI_PEDAGOGIKA_13.9./

 

 

ČTVRTEK

PLAVÁNÍ 

ČJ - pravidla čtenářské dílny 

ČJ - čtenářská dílna - školní knihovna - dneska se nám moc dařilo. :) Přibývají nám všem čtenářské korálky. 

 

 

PÁTEK

čj - SLOVA A SLABIKY - ROZDĚLOVÁNÍ, VYBARVOVÁNÍ DLE ZADÁNÍ

M - pamětné počítání do 10 (matematický král), krokování - příklady typu 3+___=9

PRV

HV