KOČIČÍ ZAHRADA

10.10.2017 04:04

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že druhé třídě budeme s žáky rozvíjet sociální dovednosti dětí a prevenci rizikového chování prostřednictvím metodiky KOČIČÍ ZAHRADA.

Jedná se o velice zdařilou metodiku, která vyplňuje velkou poptávku po preventivních programech pro žáky 1.  Zcela odpovídá dané věkové skupině a je velmi nápaditá. Dotýká se většiny důležitých témat, se kterými děti v tomto věku přicházejí do kontaktu. Nevyhýbá se ani tématům ztráty blízké osoby, vyčleňování z kolektivu a (ne)tolerance a děti jsou s nimi konfrontovány citlivým, neohrožujícím způsobem.  V úvodním setkání jsou žáci seznámeni s hlavními postavami koček v jednotlivých lekcích.

informace čerpány z publikace