HURÁ NA TATAMI I V PŘÍŠTÍM ROCE!

16.06.2017 19:24

HURÁ NA TATAMI

 

Kroužek „Hurá na tatami“ je určen pro děti 1. – 6. třídy. Kroužek je zaměřen na základní gymnastické dovednosti (kotouly, hvězdice, rybičky), pádové techniky a rozvoj obratnosti formou úpolových her. Při všech aktivitách se klade velký důraz na bezpečnost dětí. Kroužek vede Olga Chytrá (trenér II. třídy s pedagogickým vzděláním).  Děti se také během roku seznámí se základy juda a sebeobrany.

Kde:         Velká tělocvična ZŠ Struhlovsko, Hranice

Kdy:         Úterý (1.-3. třída) a čtvrtek (4.-6. třída)

V kolik:     od 15.00 do 16.00 hodin

Cena:                200,- Kč/školní rok

Sebou:      Tepláky a triko s dlouhým rukávem

Zahájení: Od 26. září 2017

 

Pokud by Vaše dítě chtělo dále pokračovat ve sportovní činnosti, může průběžně navštěvovat tréninky juda naší přípravky (nováčci a benjamínci), které budou probíhat opět na ZŠ Struhlovsko v úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

Informace:      Olga Chytrá, 724 241 705, olgachytra@seznam.cz, www.olcajudo.webgarden.cZ

 

 

olympijský sport, fair play, všestranný rozvoj, úcta k druhému, fyzická kondice, zábava, tradice

 

Proč dát své dítě na judo?

·         judo není jen olympijský sport s tradicí, ale i výchovný systém

·         judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti

·         je nejrozšířenějším bojovým sportem na světě

·         učí děti vzájemnému respektu

·         podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte

·         harmonicky se v tréninku doplňují složka fyzická a výchovná

·         učí sebeovládání, trpělivosti, bojovnosti, úctě k soupeři

·         umění přijmout prohru a vítězství

·         je to nejvšestrannější sport

·         průprava pro ostatní sporty nebo jako sport doplňkový