ANGLIČTINA

05.09.2016 18:32

HAPPY HOUSE 1


- z každé lekce základní slovní zásoba

- žáci mohou procvičovat na internetu správnou výslovnost


slovíčka - obrázek (správná výslovnost)

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/?cc=cz&selLanguage=cs


písničky k lekcím

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/?cc=cz&selLanguage=cs

 

hry k lekcím

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs