26.2.-2.3.

26.02.2018 13:29

CO NÁS ČEKÁ?

ŠKOLNÍ VEČÍREK :)

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na školní večírek, který pořádá Spolek rodičů.

9. března 2018 v 19,30 hod. Divadlo Stará Střelnice

Vstupné 50 Kč       místenka 100 kČ

Děkuji všem, kteří alespoň zakoupením jedné vstupenky přispějí do fondu Sdružení rodičů.

ŽÁDÁM TAKÉ O DARY DO TOMBOLY. DĚKUJI

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

ze dne      na den

26.2.                 ČJ STR. 54 CV. 2

27.2.                  čj 2.díl str. 3 cv. 3 (4 věty)

1.3.                      čj str. 5 cv. 1

1. 3.                      M - papír (dokončit označené příklady)

2.3.                       ČÍTANKA str. 102 - 103

 

 

UČIVO, ORGANIZACE DNE:

pondělí

čj - vyprávění o víkendu, opakování slova protikladná str. 53 cv. 3, 54 cv. 1

M - počítání do 100, porovnávání čísel - počítání s budkou

TV - běh, cvičení

ČJ - jazyková hraHRA.docx (13668)

 

ÚTERÝ

čj - opakování, slabiky, úvod do nového pracovního sešitu str. 3 cv. 1,2

PRV

m - matematický král, nový pracovní sešit - str. 1 cv. 1,2,3

čj + vv - práce s knihou JAK ZVÍŘATA SPÍ

 

STŘEDA

čj - opakování, ČJ STR. 3 cv. 3 dokončení, testík i,í,y,ý

    - nácvik psaní - malé psací f

M - sčítání a odčítání do 100, samostatná práce

ČJ - sloh : Prosba o pomoc, pozdrav

AJ - my house - rooms (kitchen, bathroom, bedroom, hall, garden, sitting room)

elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/?cc=cz&selLanguage=cs

 

ČTVRTEK

čj - úvod psaní souhlásek na konci a uprostřed slova - str. 4

m - sčítání a odčítání do 100 (fazolkování - rozklad)

do 100 s prechodem.docx (472461)

čj - čtenářská dílna - práce s knihou Zpoveď Jonatána Papírníka

čj - čtenářská dílna